okt 212011
 

Rett utenfor min stuedør kan man finne herlige turområder.

Dette er Isesjø, en tidlig høstmorgen.

En av mine favoritturer går til Krysstjern og Lille Krysstjern.

 Bildet under har jeg forstørret til 150cm X 75 cm. Det kostet meg 99 kroner hos Japan Foto gjennom en deal hos Groupon. Jeg gleder meg til å tapetsere dette på veggen i mitt nye soverom.

Grågås har begynt nedtellingen til den årlige sydenturen.

Elgjakten er over, men rådyrene lever fortsatt et utrygt liv.

På dette bildet ser du hvordan Naturen endrer ting. Furua er blåst over ende av sterk vind, og røttene har dratt med seg  og vippet opp denne stenen. Når furua en gang har råtnet, vil stenen fortsatt stå oppreist.

 Men hvem er dette?

  Isen er i ferd med å legge seg på denne idyllen.

 Posted by at 05:50
okt 172011
 

Media antyder nå via forsvareren at ABB ble banket opp av innvandrergjenger i sin ungdomstid. Noen spekulerer også i at han kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep (incest?) i barneårene.

Politiet som ellers skylder på manglende kapasitet til å ta seg av dine og mine problemer, går nå som forventet i gang med å etterforske disse påstandene. Hadde du og jeg anmeldt noe straffbart som hadde foregått for så lenge siden, hadde sakene sannsynligvis glatt blitt henlagt. Men når det gjelder vår verdenskjente landsmann ABB, så har man plutselig nok mannskap og tid.

Jeg synes dette burde vært overlatt forsvarerne, da de nok vil lete med lys og lykte for å finne unnskyldende momenter til rettsaken og straffeutmålingen. I dag, 28.11, hører jeg at de antyder at han bør få strafferabatt for at det var for dårlig sikring av regjeringskvartalet, så det var for fristende å gå til aksjon der. Det likner unnskyldninger som guttunger kommer med:  «Du sto med ryggen til, så jeg fikk lyst til å pælme steinen i hue ditt!»

Etter min mening er det gjerningen som tiltalte skal straffes for, og han skal ikke rabatteres for sin eventuelt bedrøvelige forhistorie. I altfor mange saker forsøker man å analysere motivene bak en gjerning, oftest for å finne forklaringer som kan unnskylde den anklagde og påvirke til straffeutmålingen.

Tenk om vi kunne hatt en slags straffeliste som setter en klar utmåling på hva de forskjellige lovbruddene skal medføre av konsekvenser. Når det for eksempel  gjelder fartsoverskridelser og parkeringsgebyrer er straffene (dvs. konsekvensene) gitt på forhånd. En persons forhistorie kan man jo likevel ikke gjøre noe med, og heller ikke straffens lengde bør preges av denne. Om det er en rikmannssønn eller en sønn av en akoholiker og overgriper som slår meg ned så jeg blir livsvarig ufør, spiller ingen rolle for meg: Det gjør like vondt!

En forsvarsadvokat skal holde seg til å prøve uskyld og se til at klienten ikke blir dømt for mer enn det som kan bevises, og så får retten avvise alle forsøk på å vinne medlidenhet i juryen over «stakkarens»  barndomsopplevelser.

 Posted by at 10:38
okt 132011
 

Vi får stadig lese om kvinner som er drept av menn. 81 kvinner er blitt fratatt livet på forskjellige måter, uten lov og dom, og ofte på ganske bestialske måter (VG).

I praksis er altså dødsstraff fortsatt i bruk i Norge uten at ansvarlige myndigheter greier å sette en stopper for det. De skyldige blir som oftest tatt og må tilbringe noen år gratis og med litt lommepenger i Statens trestjerners «hoteller».

Ofrenes familier sitter igjen med «Svarteper», symbolske erstatninger og sorg.

Må det være slik? Er det ikke i likestillingens navn mer rettferdig at det å frata en kvinne livet er så uakseptabelt at samme skjebne bør tildeles gjerningsmannen dersom han med lov og dom blir funnet skyldig?

 Posted by at 06:57
okt 042011
 

Dette er en flott men strabasiøs tur som tar et par timer og gir deg fantastiske naturopplevelser i et ganske kupert terreng.

Vi valgte ankomst via landsiden. Det går en sti med trappetrinn lagt ned eller hogd ut i fjellet. Man kan også ankomme sjøveien og legge til rett på nedsiden av fyret, men det er en lang og bratt klatretur oppover fjellet:

…og ikke alle har overlevd!

Dette fyret som ble nedlagt i 1950,  har mye interessant historie.

Les denne linken: http://www.farsunds-avis.no/artikkel.asp?Artid=26932

Fyrlykta ble tent første gang i 1836, men fyret fikk ikke så lang levetid da det var tungt drevet, selv etter datidens målestokk. Nedrevne bygninger og mye sauelort forteller om et hardt miljø:  http://coastalive.eu/node/12363

For en fantastisk utsikt!

 Posted by at 08:55
%d bloggere liker dette: